Privacybeleid


Privacybeleid www.amzaproduct.nl

Onder persoonsgegevens verstaan we de informatie die herleidbaar is tot een persoon, bijvoorbeeld een naam,

een huisadres of een e-mailadres. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Wet bescherming

persoonsgegevens (Wbp). Deze wet helpt de privacy te beschermen en geldt ook voor persoonsgegevens die

via internet worden verzameld.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

De door u ingevoerde gegevens worden behandeld volgens de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

stelt. De gegevens worden door AMZA Products niet voor commerciële doeleinden gebruikt. De gegevens

zijn niet toegankelijk voor derden. AMZA Products stelt persoonsgegevens van haar leden nooit zonder

toestemming ter beschikking aan derden.

Op de plaats waar u uw naam of (e-mail)adres invult, staat aangegeven voor welk doel uw gegevens worden

gebruikt. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten. Ook

worden ze niet langer bewaard dan voor dat doel nodig is.

Als er informatieprofielen bijgehouden op de website, wordt dat van tevoren medegedeeld. De profielen

zijn uitsluitend bedoeld om de website beter af te stemmen op de behoefte van de gebruiker. Als u

niet wilt dat uw persoonsgegevens in een informatieprofiel worden verwerkt, kunt u dat aangeven via

amzaproducts@gmail.com